HOTLINE Từ 8h - 22h00: 0966746964 hoặc 04.710.78.999 | Sau 22h00: 0966746964

Thông báo mới

Napngay.com thông báo!

Kính gửi quý khách hàng,

Hiện nay thị trường đang có nhiều biến động,một số cổng thẻ nạp đã phải dừng hoạt động.Để đảm bảo có thể duy trì hoạt động "Thu mua mã thẻ" trong giai đoan này.NAPNGAY sẽ phải tạm thời nâng phí một số nhà mạng

Thẻ Viettel : Mức phí cũ + 2.5%(Mức tạm thời)

Thẻ Vina :   Mức phí cũ +  0.5%(Mức tạm thời)

Thẻ Mobi :   Mức phí cũ + 1%   (Mức tạm thời)